Str. Parang, Nr. 7, Ap. 41
Cluj-Napoca
0757-08 77 99
0748-37 21 34
0364-818 082
contact@ascenso.ro

Costea Ioan 0757-08 77 99
Costea Cristian 0748-37 21 34Prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Informatii generale 

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale SC Ascenso SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, in calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de internet www.ascenso.ro.

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Daca sunteti vizitator al site-ului, Ascenso va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in mod direct in contextul utilizarii site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul sectiunii de inregistrare, finalizare comanda si/sau comentarii, in masura in care ne contactati in acest fel.

3. Scopurile si temeiurile de prelucrarii

Daca sunteti vizitator al site-ului, Ascenso prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:
 • pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail), de comunicari privind produsele noi aparute pe site, oferte, reduceri, promotii, articolele noi publicate si alte se informatii pe care le consideram relevante prin intermediul Site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamântul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.
 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si a imbunatatii experienta dumneavoastra oferita pe site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al lui Ascenso de a asigura functionarea corecta a site-ului, precum si pentru a imbunatatii permanent experienta vizitatorilor site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.
Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

4. Durata pentru care va prelucram datele

Ca principiu, Ascenso va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.
Daca va retrageti consimtamântul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, Ascenso va inceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfasurate de Ascenso pe baza consimtamântului exprimat de catre dumneavoastra inainte de retragerea acestuia.

5. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Ascenso poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina Ascenso in desfasurarea activitatii prin intermediul site-ului (de exemplu furnizori de servicii IT, firme de curierat), ori catre autoritatile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:
 • pentru administrarea site-ului;
 • pentru finalizarea si expedierea comenzilor realizate prin intermediul site-ului;
 • in situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre Ascenso prin intermediul Site-ului;
 • pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in conditiile si limitele prevazute de lege;
 • atunci când dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.

6. Drepturile beneficiatilor

in conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:
 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre Ascenso, conform celor descrise in prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea Ascenso cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intârzieri justificate, de catre detinatorul website-ului a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
 • dreptul la stergerea datelor, fara intârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • in cazul in care este retras consimtamântul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
  • in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor in masura in care:
  • persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitând in schimb restrictionarea utilizarii lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
  • persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre detinatorul website-ului catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 • dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos:
  • in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al  detinatorul website-ului sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care detinatorul website-ului poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
  • in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
  • dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.
Aceasta pagina de internet foloseste fisiere de tip cookie. Pentru mai multe informatii cu privire la modul in care se folosesc aceste fisiere, va rugam sa accesati urmatorul link: Politica cookies.